Doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì để tham gia vào ETS và thị trường các-bon ở Việt Nam?