Liên hệ với chúng tôi

  • Hỗ trợ kỹ thuật: Đào tạo và mô phỏng Hệ thống giao dịch phát thải KNK (ETS) tại Việt Nam

  • Đối tác thực hiện: Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên & Môi trường

  • Đầu mối liên hệ của HTKT: Nguyễn Viết Cần, sđt +84982423095, email: nguyencan@eec.vn

  • Đơn vị tài trợ: Chương trình đối tác chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á (ETP)

Gửi tin nhắn cho chúng tôi