CarbonSim là gì?

Công cụ mô phỏng các-bon của Quỹ Bảo vệ Môi trường (EDF) (hay còn gọi là CarbonSim) là một công cụ mô phỏng thị trường các-bon cho phép các bên liên quan tham gia vào quá trình mô phỏng thiết kế hoặc tham gia vào ETS. Đây là một lựa chọn có chi phí và rủi ro thấp để xây dựng năng lực cho các nhà hoạch định chính sách và các công ty được quản lý. Quá trình học tập trải nghiệm mà công cụ mô phỏng này tạo ra giúp nâng cao hiểu biết về ETS, hỗ trợ xây dựng sự ủng hộ cho ETS như một lựa chọn chính sách và minh họa cách kết quả chính sách phụ thuộc vào thiết kế. Ngoài ra, CarbonSim còn có thể cho phép các bên liên quan khác nhau xây dựng mối quan hệ, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, vốn là những điều kiện tiên quyết để có thể hợp tác trong việc thiết kế và triển khai chính sách. Quan trọng hơn, nó cung cấp cho các bên liên quan một cơ hội an toàn và không có rủi ro để thử nghiệm những ý tưởng mới, phạm sai lầm và rút ra những bài học có thể đẩy nhanh việc áp dụng ETS hiệu quả.

Thị trường theo lựa chọn – Kết quả theo thiết kế

Hãy tham gia cùng chúng tôi trong một phiên CarbonSim -- một trò chơi mô phỏng thú vị về giao dịch các-bon hỗ trợ đa ngôn ngữ, nhiều người dùng, với sự tăng cường của trí tuệ nhân tạo. CarbonSim giúp hình dung thị trường, dạy các nguyên tắc của giao dịch phát thải, làm sáng tỏ cách phát triển và thực hiện chiến lược quản lý danh mục các-bon và chứng minh rằng kết quả được thúc đẩy bởi thiết kế. Trong phiên kéo dài hai giờ này, bạn sẽ hợp tác với đồng nghiệp để tham gia một vòng chơi và có thể giành được một phần thưởng. Quan trọng nhất, bạn sẽ hiểu lý do tại sao các bên liên quan của hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải (ETS) lại hào hứng với cách công cụ mô phỏng tiên tiến này giúp họ hiểu rõ hơn, đánh giá cao các giới hạn và ủng hộ các thị trường liên quan đến môi trường.

CarbonSim đã được thử nghiệm trên đường bởi hơn 3500 bên liên quan đến ETS từ 30 quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Mexico, Mỹ, Úc,…

Điều gì thực sự xảy ra trong một phiên CarbonSim?

Những người tham gia CarbonSim sẽ quản lý các công ty ảo đang phải đối mặt với yêu cầu tuân thủ liên quan đến ETS – giảm phát thải với chi phí thấp nhất có thể. Trong thị trường các-bon mô phỏng, các công ty ảo từ các ngành công nghiệp khác nhau quản lý danh mục các-bon, nơi họ có thể giảm phát thải bằng cách sử dụng các biện pháp giảm phát thải (bao gồm cải tiến hiệu suất, thay đổi quy trình, chuyển đổi nhiên liệu hoặc kiểm soát phát thải) phù hợp với các ngành cụ thể của họ. Người chơi cũng có thể tham gia vào các phiên đấu giá hạn ngạch do chính phủ tài trợ, thị trường trên sàn giao dịch hoặc thị trường OTC. Có hai sản phẩm khác nhau được giao dịch – hạn ngạch do chính phủ ban hành và tín chỉ bù trừ do khu vực tư nhân tạo ra. Cả hai biện pháp giảm phát thải và các tùy chọn liên quan đến thị trường đều có các yêu cầu về vốn và lợi nhuận khác nhau.

Bài tập sẽ diễn ra trong vài giờ. Nó bao gồm một cuộc khảo sát ngắn (nhằm đánh giá kiến thức cơ bản), 101 hướng dẫn về mua bán phát thải/CarbonSim sau đó là tối đa ba năm ảo (mỗi năm kéo dài từ 20 đến 30 phút), thảo luận về bài học kinh nghiệm/ý nghĩa thực tế và cuối cùng là một cuộc khảo sát tiếp theo. Trong suốt bài tập, những người tham gia sẽ thấy họ đang thực hiện như thế nào - cả về mặt cá nhân, so sánh với các đồng nghiệp của họ và như một phần của toàn hệ thống.

Những người tham gia sẽ hiểu rõ hơn về các đặc điểm, rủi ro và cơ hội độc đáo vốn là điểm nổi bật của thị trường các-bon. Họ sẽ nhận thức được rằng kết quả về kinh tế và môi trường là một chức năng của các lựa chọn thiết kế.

Sinh viên và các nhà hoạch định chính sách mới có thể tìm hiểu xem những lựa chọn mà họ đưa ra – cả về thiết kế và quản lý chương trình – có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của ETS như thế nào. Các nhà quản lý các-bon trong ngành công nghiệp sẽ học được cách triển khai nhiều chiến lược khác nhau – liên quan đến thay đổi sản xuất, sử dụng biện pháp giảm phát thải và giao dịch – để đáp ứng các nghĩa vụ của ETS. Các nhà đầu tư có thể tìm hiểu xem các công ty trong danh mục của họ có thể bị ảnh hưởng như thế nào khi tiếp xúc với nhiều thiết kế ETS khác nhau và các quyết định thực tế mà các công ty đó sẽ phải đưa ra.

Tài liệu chuẩn bị cho CarbonSim

Dưới đây là một số tài liệu sẽ giúp bạn chuẩn bị cho phiên mô phỏng thị trường các-bon: