Giám sát Thị trường & Giao dịch

Các biện pháp rất linh hoạt giúp hệ thống trao đổi giấy phép trở nên hiệu quả cũng có thể khiến nó dễ bị gian lận và thao túng. Các điều khoản giám sát thị trường có tác dụng ngăn chặn những vấn đề này và tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định giá bằng cách tăng tính minh bạch, hạn chế rủi ro, tối đa hóa tính thanh khoản và đảm bảo cạnh tranh công bằng. Hạn ngạch phát thải có thể được coi như hàng hóa hoặc sản phẩm tài chính, và các cơ cấu hiện hành về điều tiết thị trường tài chính có thể được áp dụng cho việc giao dịch hạn ngạch.

Bởi vì nguồn cung hạn ngạch trong một kế hoạch giao dịch có hạn mức tuyệt đối cố định, giá hạn ngạch đặc biệt nhạy cảm với cầu và do đó dễ bị tổn thương trước những cú sốc bên ngoài và lạm dụng quyền lực thị trường. Để hạn chế sức mạnh thị trường, cơ quan quản lý có thể áp đặt các giới hạn nhằm hạn chế số lượng hạn ngạch mà bất kỳ người tham gia nào nắm giữ (giới hạn vị thế) hoặc các biện pháp khác nhằm ngăn chặn sự thông đồng nhằm thao túng mức giá. Các điều khoản giám sát thị trường bao gồm cả thị trường sơ cấp (xem phân bổ) và thị trường thứ cấp, đồng thời giúp đảm bảo rằng tất cả những người tham gia đều có cơ hội bình đẳng để mua hạn ngạch ở mức giá dựa trên các nguyên tắc cơ bản của thị trường. Ngoài hạn ngạch, các sản phẩm phái sinh hoặc hợp đồng tài chính cho các giao dịch trong tương lai mà "rút ra" giá trị của chúng từ các hạn ngạch cũng có thể được mua và bán. Người mua và người bán có thể tìm kiếm lẫn nhau và giao dịch "phi tập trung" (OTC) hoặc đến một sàn giao dịch nơi giá thầu của người mua và giá chào của người bán được tổng hợp tập trung. Trong giao dịch OTC, có một số 'rủi ro đối tác' mà các bên tham gia giao dịch khác nhau không thể hoặc không thực hiện nghĩa vụ của mình, điều này có thể dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể. Để giúp giảm thiểu rủi ro này, các điều khoản giám sát thị trường có thể thúc đẩy giao dịch trên các sàn giao dịch hoặc ít nhất là thông qua một bên thanh toán bù trừ trung tâm (CCP), giúp tập hợp rủi ro và giảm thiểu tác động của bất kỳ hợp đồng nào chưa được thực hiện. Hệ thống đăng ký và kho tư liệu thương mại có thể phục vụ các chức năng tương tự trong việc tăng tính minh bạch và giúp xác định các mối nguy hiểm tiềm ẩn liên quan đến thị trường.

Ngoài việc thao túng, gian lận trắng trợn có thể là một vấn đề cần được giải quyết bằng cơ chế giám sát thị trường. Các hệ thống đăng ký điện tử có khả năng chống hack mạnh mẽ và các quy tắc "biết khách hàng" đặt ra yêu cầu về ai có thể mở tài khoản đăng ký để tham gia vào thị trường có thể giúp ngăn chặn các cuộc tấn công lừa đảo (thu thập thông tin cá nhân dẫn đến trộm cắp hạn ngạch) và gian lận quay vòng (giao dịch vượt biên giới dẫn đến trốn thuế).

Nguồn: https://icapcarbonaction.com/en/market-oversight-trading