Báo cáo tình hình giao dịch phát thải năm 2024 trình bày những điểm mới nhất trong hệ thống giao dịch hạn ngạch phát thải trên toàn thế giới Khi cả thế giới đang phải chứng kiến một năm nóng kỷ lục từ trước đến nay, Chính phủ các nước ngày càng hướng đến giao dịch phát thải, ...