05/12/2023

Báo cáo tình hình giao dịch phát thải toàn cầu 2023 (ICAP)

Thư mục

Chủ đề

Thị trường các-bon, hạn ngạch phát thải

Ngày đăng

05/12/2023

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Tải xuống

Thị trường carbon duy trì ổn định trong bối cảnh chi phí năng lượng tăng cao, theo Báo cáo tình hình giao dịch phát thải toàn cầu năm 2023 của Đối tác Hành động Các-bon Quốc tế (ICAP).

  • Giá trong hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải của thế giới năm 2022 hầu như không thay đổi so với năm trước
  • Cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu thúc đẩy các chính phủ tăng gấp đôi nỗ lực khử cacbon, trong đó thị trường phát thải đóng vai trò quan trọng
  • Tăng cường sự chú ý vào một quá trình chuyển đổi công bằng hơn và giải quyết gánh nặng cho các cộng đồng dễ bị tổn thương
  • Các cuộc đấu giá ETS năm 2022 đã huy động được 63 tỷ USD trên toàn cầu, một kỷ lục mới

Các hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải (ETS) của thế giới phần lớn không bị ảnh hưởng bởi những cú sốc kinh tế rộng lớn trong năm 2022, với giá hạn ngạch cuối năm hầu như không thay đổi so với cuối năm 2021. Điều này xảy ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, bắt nguồn từ cuộc chiến tranh của Nga ở Ukraine, khiến giá năng lượng tăng vọt và gia tăng áp lực lạm phát toàn cầu.

Thay vì rút lui khỏi tham vọng về khí hậu khi áp lực kinh tế chồng chất, các nhà hoạch định chính sách trên khắp thế giới đã tăng gấp đôi các cam kết của mình và đẩy nhanh các kế hoạch khử cacbon, bằng cách sử dụng ETS của mình để hỗ trợ, như ấn bản thứ 10 của Báo cáo tình hình giao dịch phát thải của ICAP cho thấy. Hơn nữa, ETS đang tạo ra mức doanh thu kỷ lục có thể được sử dụng để tăng cường giảm phát thải khí nhà kính và giảm bớt gánh nặng cho các cộng đồng và hộ gia đình có thu nhập thấp, thông qua việc hoàn trả trực tiếp hoặc gián tiếp, chẳng hạn như tài trợ cho việc cải thiện hiệu quả năng lượng trong nhà ở công cộng.