20/12/2023

Bảng thuật ngữ CarbonSim (Bản tiếng Việt)

Thư mục

Chủ đề

ETS

Ngày đăng

20/10/2017

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Tải xuống
Ngày xuất bản: 20/10/2017
Chủ đề: Thuật ngữ CarbonSim
Tác giả: Quỹ Bảo vệ Môi trường (EDF)
Việt hóa bởi: Hỗ trợ kỹ thuật (TA) “Đào tạo và mô phỏng Hệ thống Giao dịch Hạn ngạch phát thải (ETS) tại Việt Nam”