Nỗ lực của việt nam trong phát triển thị trường các-bon nội địa

25/09/2023

Trong bối cảnh khoảng 70 quốc gia và vùng lãnh thổ đã áp dụng các công cụ định giá carbon, các chuyên gia cho rằng Việt Nam cũng nên áp dụng các công cụ này, đặc biệt là bằng cách phát triển thị trường carbon trong nước, nhằm hỗ trợ việc đạt được mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính quốc gia.

Theo Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, Việt Nam phải thực hiện nghĩa vụ bắt buộc giảm phát thải khí nhà kính từ năm 2021 theo Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC). Đất nước cũng cần nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính để hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Thống kê cho thấy rằng các công cụ định giá carbon kiểm soát khoảng 23% tổng lượng phát thải toàn cầu vào năm 2023.

Tại Việt Nam, việc trao đổi tín chỉ carbon tự nguyện với thế giới đã được các doanh nghiệp thực hiện từ giữa những năm 2000 trong các dự án, chương trình thuộc Cơ chế phát triển sạch (CDM) – một chương trình bù trừ carbon do Liên Hợp Quốc điều hành, cho phép các quốc gia tài trợ cho các dự án giảm phát thải khí nhà kính ở các quốc gia khác và tuyên bố lượng phát thải giảm được là một phần trong nỗ lực của chính họ nhằm đáp ứng các mục tiêu phát thải quốc tế.

Số liệu từ Cục Biến đổi khí hậu (Cục BĐKH) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy, đến nay đã có hơn 300 chương trình, dự án đăng ký thực hiện cơ chế tín chỉ carbon. Trong đó, có khoảng 150 chương trình, dự án được cấp hơn 40,2 triệu tín chỉ carbon và được trao đổi trên thị trường carbon toàn cầu.

Theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP của Chính phủ về lộ trình phát triển thị trường carbon trong nước, đến năm 2027, Việt Nam sẽ triển khai một số hoạt động như xây dựng quy định quản lý tín chỉ các-bon, hoạt động trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon, xây dựng quy chế vận hành sàn giao dịch tín chỉ các-bon và thí điểm cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các bon trong các lĩnh vực tiềm năng và hướng dẫn thực hiện cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon trong nước và quốc tế phù hợp với quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Đồng thời, Việt Nam sẽ thí điểm sàn giao dịch tín chỉ carbon từ năm 2025, triển khai các hoạt động xây dựng năng lực và nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển thị trường carbon.

Phó Cục trưởng Cục BĐKH Mai Kim Liên cho biết, cùng với việc phối hợp với các cơ quan liên quan để xây dựng chính sách trong lĩnh vực này, Cục đã làm việc với các cơ quan chuyên môn để thu thập dữ liệu về phát thải khí nhà kính, phục vụ cho việc phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính, đồng thời tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức về thị trường carbon cho cán bộ, công chức và doanh nghiệp ở nhiều địa phương trên cả nước. Bà cho biết thêm, một hệ thống đăng ký quốc gia sẽ được thiết lập để quản lý toàn bộ tín chỉ carbon được tạo ra trên lãnh thổ Việt Nam./.

VNA

Tạo điều kiện trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về giao dịch phát thải.