Tập huấn nội bộ: Hướng dẫn sử dụng phần mềm mô phỏng Hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải (ETS)

12/10/2023

Ngày 11 tháng 10 năm 2023, trong khuôn khổ Hỗ trợ kỹ thuật “Đào tạo và mô phỏng hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải (ETS) tại Việt Nam” buổi tập huấn nội bộ sử dụng phần mềm mô phỏng hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải đã được tổ chức. Buổi đào tạo do ông Josh Margolis hướng dẫn cho các đại diện đến từ Chương trình Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Đông Nam Á (ETP) do Cơ quan Dịch vụ dự án Liên hợp quốc (UNOPS) quản lý, và các chuyên gia thuộc Liên danh tư vấn thực hiện Hỗ trợ kỹ thuật gồm Công ty Cổ phần Tư vấn Năng lượng và Môi trường (VNEEC), South Pole Carbon Asset Management (Thụy Sĩ), và Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam (VETS).

Một trong những hoạt động chủ chốt của Hỗ trợ kỹ thuật “Đào tạo và Mô phỏng ETS tại Việt Nam” là cung cấp các khóa đào tạo về hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải cho các bên liên quan, bao gồm các nhà hoạch định chính sách và các doanh nghiệp tại Việt Nam. Khóa đào tạo nội bộ vừa tổ chức là một trong các hoạt động “đào tạo người trợ giảng và giảng viên” nhằm hướng dẫn cho các chuyên gia của Liên danh tư vấn trải nghiệm với CarbonSim, một công cụ mô phỏng thị trường giao dịch phát thải – công cụ quan trọng cho các khóa đào tạo về ETS sau này. Sau đó các chuyên gia sẽ tham gia hỗ trợ trực tiếp cho các khoá đào tạo trong khuôn khổ Hỗ trợ kỹ thuật.

Trong quá trình mô phỏng, những người tham gia đảm nhận vai trò như các doanh nghiệp tham gia thị trường với các mục tiêu giảm phát thải cụ thể. Người chơi phải đưa ra các quyết định chiến lược liên quan đến lựa chọn công nghệ giảm phát thải, cũng như tham gia đấu giá và trao đổi hạn ngạch phát thải qua các phiên đấu giá và trên sàn giao dịch. Mục đích cuối cùng là đạt được mục tiêu giảm phát thải của cơ sở với chi phí tối thiểu, điều này cũng là mục đích mà các doanh nghiệp cần đạt được khi tham gia ETS trong thực tế.

Buổi đào tạo đã mang lại nhiều thông tin hữu ích, cung cấp những hiểu biết sâu sắc và đảm bảo trang bị cho các chuyên gia tham gia vào hoạt động hướng dẫn trong các buổi mô phỏng trong tương lai có đủ trải nghiệm mô phỏng có giá trị về cách thức hoạt động của ETS để hỗ trợ người tham gia các khóa đào tạo chính thức trong tương lai.

Hỗ trợ kỹ thuật Thí điểm Đào tạo và Mô phỏng ETS sẽ tổ chức các khóa đào tạo sử dụng phần mềm mô phỏng với mục tiêu nâng cao hiểu biết về ETS, tăng cường năng lực và hỗ trợ làm quen với ETS cho các cơ sở phát thải lớn sẽ phải chịu hạn mức phát thải của Chính phủ cũng như các bên liên quan. Chương trình đào tạo và mô phỏng được thiết kế một cách toàn diện và đầy đủ bao gồm 4 khóa đào tạo diễn ra tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vào đầu năm 2024.

Tạo điều kiện trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về giao dịch phát thải.