Định giá các-bon đang ngày càng phát triển tại Ấn Độ

20/05/2024

Định giá các-bon là một phương pháp chính sách nhằm giảm phát thải các-bon dioxit (CO2) bằng cách đặt một lệ phí cho việc thải các-bon vào khí quyển.

A recent report by the World Bank stated that in 2023, carbon pricing revenues reached a $104 billion

Một báo cáo gần đây của Ngân hàng Thế giới cho biết rằng trong năm 2023, doanh thu từ định giá các-bon đã đạt 104 tỷ đô la

Cuộc khủng hoảng khí hậu là một sự thực và các quốc gia đang tích cực hướng tới mục tiêu đạt được mức phát thải ròng bằng 0. Trong quá trình này, định giá các-bon được coi là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất để các quốc gia giảm phát thải. Định giá các-bon là một phương pháp chính sách nhằm giảm phát thải các-bon dioxit (CO2) bằng cách đặt một lệ phí cho việc thải các-bon vào khí quyển.

Một báo cáo gần đây của Ngân hàng Thế giới cho biết rằng trong năm 2023, doanh thu từ định giá các-bon đã đạt 104 tỷ đô la, và đang tiếp tục tăng tại các quốc gia có thu nhập trung bình bao gồm Brazil, Ấn Độ, Chile, Colombia và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi các lĩnh vực truyền thống như điện và công nghiệp vẫn chiếm ưu thế, định giá các-bon đang ngày càng được xem xét trong các lĩnh vực mới như hàng không, vận tải biển và xử lý chất thải.

Ấn Độ đã thông qua cơ sở pháp lý cho một thị trường các-bon (bao gồm cả ETS) vào năm 2022 và cũng đã thiết lập khung thể chế cho hệ thống này trong năm vừa qua, xác định vai trò và trách nhiệm của các cơ quan quản lý khác nhau, và có ý định triển khai Chương trình Giao dịch Tín chỉ Các-bon vào năm 2026. Mặc dù Ban Chỉ đạo quốc gia về thị trường các-bon của Ấn Độ chưa công bố thêm chi tiết, thông báo chính thức đã đề cập đến yếu tố tự nguyện cũng như yếu tố tuân thủ của chương trình.

"Ấn Độ cần đẩy mạnh việc điện khí hóa tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế và làm xanh nguồn điện; hydro xanh và nhiên liệu sinh học từ sinh khối sẽ đóng góp vào những nỗ lực giảm phát thải này. Cơ chế tín chỉ xanh và Chương trình giao dịch tín chỉ các-bon của Ấn Độ đang được triển khai và sẽ giúp tăng tốc quá trình chuyển đổi này", theo lời của Jagjeet Sareen, Đối tác và lãnh đạo về Khí hậu tại Dalberg Advisors.

Ngoài Ấn Độ, các chính phủ trên toàn cầu đang ngày càng sử dụng các khung tín chỉ các-bon để thu hút thêm tài chính thông qua các thị trường các-bon tự nguyện và tạo điều kiện tham gia vào các thị trường tuân thủ quốc tế. Hiện nay, có 75 công cụ định giá các-bon đang hoạt động trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, mặc dù có doanh thu và tăng trưởng kỷ lục, mức độ và phạm vi của định giá các-bon toàn cầu vẫn còn quá thấp để đạt được các mục tiêu của Thỏa thuận Paris. Hiện tại, chưa đến 1% lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu được bao gồm bởi một giá các-bon trực tiếp ở phạm vi được Ủy ban Cấp cao về Giá Các-bon khuyến nghị, hoặc cao hơn, để hạn chế tăng nhiệt độ dưới 2ºC.

Nguồn: Nidhi SingalCarbon pricing gaining momentum in India – BusinessToday

Tạo điều kiện trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về giao dịch phát thải.