VNCarbonMarket tổ chức và chia sẻ các sự kiện liên quan đến phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam